<
GO! (Big C) Trà Vinh

GO! (Big C) Trà Vinh

GO! (Big C) một thành viên của Central Retail Việt Nam - là một nhà bán lẻ hàng tạp hóa và bán hàng nói chung trụ sở tại Bangkok, Thái Lan. GO! (Big C), vào năm 2016, là nhà điều hành hệ thống siêu thị lớn thứ hai của Thái Lan sau hệ thống tại Thái Lan của Tesco Lotus. Họ có các hoạt động tại ba quốc gia, cụ thể là Thái Lan, Việt Nam và Lào.

 

 

 

DMCA.com Protection Status