<

Phát triển bền vững...

TPTECH định hướng phát triển bền vững và trở thành Nhà sản xuất bảo ôn cách nhiệt hàng đầu khu vực, không ngừng nỗ lực mỗi ngày để đem đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng, đồng thời góp phần kiến tạo cuộc sống xanh hơn cho cộng đồng. 

Văn hóa TPTECH    

Thượng tôn Khách hàng
Khách hàng chính là trung tâm, là lý do để TPTECH xây dựng, tồn tại và phát triển.

Thượng tôn Kỷ luật
Văn hóa làm việc quyết liệt với tư tưởng và hành động KỶ LUẬT, tốc độ, hiệu quả tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Một TPTECH Chính trực
TPTECH là MỘT TẬP THỂ CHÍNH TRỰC với những con người hăng say học tập, trung thực, tôn trọng, hợp tác  chia sẻ để cùng nhau đạt mục tiêu chung.

Xem chi tiết

Chiến lược con người

Với TPTECH, con người là tài sản quý giá, là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của tổ chức. TPTECH tuyển dụng và đào tạo, sử dụng những con người đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả. TPTECH tạo ra một tổ chức HỌC TẬP giúp toàn thể nhân viên được đào tạo, cống hiến, phát triển để mỗi nhân viên trở thành một đại diện thương hiệu của TPTECH.  

Xem chi tiết

Môi trường và cộng đồng

TPTECH nhận thức và hành động quyết liệt trong công tác bảo vệ môi trường. Công ty đầu tư trang thiết bị và phương thức hoạt động hiện đại, khoa học, tinh gọn giúp giảm thiểu tác động lên môi trường.

Sản phẩm bảo ôn cách nhiệt của công ty mang sứ mệnh tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, mang lợi ích ngày một lớn hơn cho cộng đồng.

Xem chi tiết
DMCA.com Protection Status