<

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn FM Approved

Nhà máy sản xuất bảo ôn TPTECH đạt chứng nhận FM – Chứng nhận cao cấp và uy tín hàng…

Chứng nhận của TUV cho TPFLEX Class 0

Vượt qua những yêu cầu khắt khe và các phương pháp thử nghiệm chống cháy nghiêm ngặt, dòng sản phẩm…

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001 giúp bảo đảm cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật…

Chứng nhận ISO 14001:2015

Tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ sản xuất đang trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.…

Chứng nhận UL94 (HBFLEX)

Đi đôi với hiệu quả cách nhiệt tuyệt vời thì HBFLEX còn có khả năng chống cháy vượt trội, tự…

Chứng nhận UL94 (TPFLEX STD)

Việc bảo đảm an toàn cháy, nổ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia…

HBFLEX SGBP 2022

Công trình Xanh hiện nay đã trở thành cuộc cách mạng của ngành xây dựng, phù hợp với mục tiêu…

TPFLEX Class 0 SGBP 2022

Cùng với các bằng chứng về sự biến đổi khí hậu và nóng lên của trái đất, các tiêu chuẩn…

TPFLEX STD SGBP

Hiện nay, trên thế giới có nhiều tiêu chuẩn đánh giá về Công trình Xanh với các tiêu chí đánh…
DMCA.com Protection Status